5 działań, które powinna zrealizować Twoja agencja marketingowa, by pozyskiwać dla Ciebie klientów

5 dzialan ktore powinna zrealizowac Twoja agencja marketingowa by pozyskać dla Ciebie klientów
Ewa Szczegielniak

Skuteczna reklama w internecie – jak wykorzystać potencjał wyspecjalizowanych agencji?

W Polsce działa kilkanaście tysięcy agencji, które świadczą szeroko rozumiane usługi marketingu online. Spectrum ich działań to przede wszystkim tworzenie stron

internetowych czy promocja firm w wyszukiwarce Google. I jak w każdej branży mamy tu szeroki wachlarz zarówno samych ofert, proponowanych cen, jak i – co z punktu widzenia klienta kluczowe – jakości samej usługi i rzetelności agencji jako partnera w biznesie.

Myśląc o efektach i chcąc już na starcie zwiększyć szanse na sukces takiej współpracy można (i opłaca się) właściwie się do niej przygotować.

5 warunków, które warto spełnić, by współpraca na linii klient agencja była trwała i owocna

„Jesteśmy zainteresowani kampanią AdWords”, „Chcielibyśmy reklamować się w Google” – wydawać by się mogło, że taka deklaracja ze strony potencjalnego klienta agencji marketingu internetowego, to powód wyłącznie do zadowolenia i zacierania dłoni na kolejną udaną transakcję. Czy jednak rzeczywiście to powód wystarczający?

W biznesie o sukcesie możemy mówić wtedy, gdy obie strony są przekonane, że zrobiły dobry interes. Warto zatem, nawet jeszcze przed startem wspólnych działań, odpowiedzieć na kilka pytań, dzięki czemu możliwe będzie rokujące partnerstwo biznesowe, a nie wyłącznie świadczenie usługi.

1. Precyzyjne zdefiniowanie celów, jakie mają zostać zrealizowane dzięki kampanii

Prowadzenie kampanii bez zdefiniowania celów nie ma żadnego sensu. To jak udział w zawodach strzeleckich z przepaską przewiązaną na oczach. Oczywiście może się zdarzyć, że trafimy nawet „w dziesiątkę”, ale szanse, że to powtórzymy są już niestety znikome. A „w prawdziwym świecie” klientowi na pewno na takich powtórkach będzie zależało.

Kluczowe jest poznanie biznesu klienta i zrozumienie, jakie zdarzenia powinny mieć miejsce w efekcie działań agencji, by klient uznał je za satysfakcjonujące i warte poniesionych nakładów oraz uzasadniające kolejne inwestycje. Czym bardziej precyzyjną wiedzą będziemy dysponować na tym etapie, tym większe szanse, że przygotowane i wdrożone działania faktycznie „trafią w punkt”.

Zwykle chodzi tu o wzrost sprzedaży, pozyskanie nowych klientów, wzrost rozpoznawalności bądź dotarcie z jakąś informacją do określonego audytorium. W każdym z tych przypadków warto pochylić się nad konkretną działalnością klienta i zrozumieć dokładnie:

  • sprzedaż których produktów bądź usług jest szczególnie wartościowa (nie tylko ze względu na marżę, ale np. również na otwieranie kolejnych możliwości sprzedażowych),
  • jaka skala i częstotliwość sprzedaży uzasadni klientowi kolejne inwestycje w promocję online,
  • na ile jednorazowe pozyskanie klienta dzięki kampanii rokuje stałą współpracą bądź pojawieniem się kolejnych z rekomendacji?

Te wszystkie elementy uwzględnione w późniejszych działaniach potęgują szansę nie tylko na skuteczną realizację założeń, ale również na właściwą analizę, optymalizację oraz raportowanie danych. Ułatwiają też komunikację z klientem, gdy rozumiejąc jego firmę, cele i priorytety łatwiej nam operować wspólnym językiem i szybciej odpowiadać na pojawiające się bodźce.

2. Możliwie dokładne określenie grupy, do której kierowany będzie przekaz

Całą koncepcję działań powinniśmy przygotować w oparciu o odpowiedź na pytanie: „kim są potencjalni odbiorcy produktów bądź usług klienta?”. Pod tym kątem dobieramy najskuteczniejsze narzędzia i formy dotarcia z przekazem reklamowym.

Internet daje olbrzymie możliwości w zakresie targetowania działań, między innymi uwzględniając: wiek, płeć, lokalizację, język, zainteresowania użytkownika, czy jego wcześniejsze aktywności online. Rozumiejąc specyfikę firmy klienta oraz to, jak przebiega proces zakupowy w jego firmie jesteśmy w stanie zaplanować optymalne wykorzystanie (konfigurację) dostępnych możliwości: wyszukiwarki, sieci GDN, kampanii wideo czy mobilnych. Wiedząc natomiast kto jest klientem możemy odpowiednio przygotować sam przekaz, którym będziemy realizować nasze działania.

Oczywiście ciekawym i często skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie pewnej wielowariantowości i przygotowanie różnych scenariuszy działań pod kątem różnych segmentów odbiorców. Często zwiększa to wielokrotnie szanse na to, że trafimy do właściwego adresata, z właściwym przekazem i w odpowiednim czasie.

3. Ustalenie budżetu i czasu prowadzenia działań

Przyjęcie założeń budżetowych pozwala na 2 kluczowe aktywności niezbędne do startu współpracy:

  • przygotowanie media planu (szczegółowego pomysłu, w jaki sposób, jakimi narzędziami, etc. będziemy pracować, by realizować postawione cele)
  • weryfikację, czy plany i cele są adekwatne do możliwości finansowych.

Dość częstym kłopotem na starcie współpracy klienta z agencją jest relatywnie „duży apetyt” na działania, z jednocześnie dość skromnymi założeniami budżetowymi. Marketing internetowy to dziedzina dająca dostęp do bardzo szczegółowych danych, dzięki którym możliwe jest oszacowanie potrzebnych do realizacji danego celu kwot. W oparciu o te dane warto podjąć decyzję o działaniach bądź ich braku. Najgorsze jest przyjęcie nierealnego scenariusza, z nierealnymi wynikami, w efekcie którego nawet jeśli zrealizowana kampania uzyska świetne wskaźniki, klient będzie niezadowolony.

Istotne też, aby z góry określić czas, w którym prowadzone będą działania. Z jednej strony warto, by był on na tyle długi, by dał reprezentatywną odpowiedź na temat skuteczności działań agencji, z drugiej strony nie wolno zapominać, że potrzebny jest on również po to, by weryfikować pewne startowe założenia czy estymacje. To dzięki umiejętnemu korzystaniu z analiz mamy szanse na poprawę poszczególnych parametrów, a co za tym idzie efektywności prowadzonych działań.

4. Określenie, do jakiej strony docelowej mają doprowadzać ruch realizowane kampanie

Nawet najbardziej oryginalna, przemyślana i przeprowadzona kampania marketingowa nie przełoży się na spektakularne rezultaty, jeśli jej integralną częścią nie będzie świetnie przygotowana strona internetowa. Przygotowana z myślą o realizowaniu celów, pod konkretnego użytkownika, a przy okazji odpowiednio zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarki Google.

To strona www jest elementem, który „sprzedaje”. To od jej formy, treści, intuicyjności w dużym stopniu zależy, czy doprowadzony do niej użytkownik nawiąże współpracę, czy nie. Zadaniem reklamy jest dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej z takim przekazem, który spowoduje możliwie duży, wartościowy ruch na stronie internetowej. Tu „odpowiedzialność” reklamy się kończy. Dlatego przygotowanie strony internetowej to tak istotny element w tworzeniu koncepcji na skuteczne działania online, a jego zaniedbanie niesie ze sobą tak katastrofalne konsekwencje.

5. Ustalenie, w jaki sposób mierzone będą efekty

Oczywiście jak w przypadku każdej współpracy warto na starcie określić zasady oraz to, w jaki sposób będziemy mierzyć uzyskiwane efekty. Zaniechania w tym obszarze mogą prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień, gdy dopiero po wielu tygodniach okazuje się, że klient „inaczej to sobie wyobrażał”. Ani klientowi, ani agencji taka sytuacja nie jest potrzebna, w związku z czym dobrze jest doprecyzować, co będziemy mierzyć i jaki poziom poszczególnych parametrów uznamy za zadowalający.

Najczęściej mierzonymi metrykami są:

  • skala ruchu doprowadzonego do strony internetowej,
  • współczynnik konwersji celów,
  • wartość sprzedaży,
  • zaangażowanie na stronie (liczba przejrzanych zakładek bądź spędzony na stronie czas).

Zdarza się też, że klient wdraża po swojej stronie narzędzia pomagające mierzyć efektywność prowadzonych przez agencję działań, co pomaga powiązać realizowane kampanie z konkretnymi sukcesami w firmie klienta. Ma to swoje odzwierciedlenie w precyzyjnym zliczaniu kontaktów – wizyt, telefonów, maili, zapytań z formularzy, bądź wręcz liczby zawartych umów, oczywiście wraz z ich wartością.

Kluczowe, by przyjęte wskaźniki bezpośrednio korelowały z założonymi celami i były łatwe do bieżącego monitorowania. A wręcz idealnie, gdy da się je w prosty sposób powiązać ze wzrostem zysków w firmie bądź odczuwalnym wzrostem liczby kontrahentów.

Po chwili dosłownie refleksji dość jednogłośnie stwierdzimy, że współpraca z agencją marketingu internetowego ma sens wyłącznie wtedy, jeśli działania przez nią realizowane przekładają się na trwałe i wartościowe dla klienta efekty. Efekty, które biznesowo uzasadniają inwestycje w reklamę online. Chodzi zwykle o niemałe kwoty, konkretne nakłady pracy, a w przypadku sukcesu często spektakularne i zmieniające rzeczywistość w firmie zmiany. To wystarczający powód, by bardzo solidnie przepracować czas na samym starcie współpracy – zdefiniować zadanie agencji i odpowiedzialności obu stron, a następnie z odpowiednią wiedzą i planem działania ruszyć na podbój internetu.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń artykuł korzystając z gwiazdek

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 13

Brak ocen.