Pierwsza kampania Google AdWords – jak zacząć?

Jak wykorzystać kupon Google AdWords - jak zacząć?
Agnieszka Mrowiec

Czym się różni pierwsza kampania od kolejnych?

Firma rozpoczynająca działania marketingowe oparte na programie AdWords najczęściej startuje z poziomu czystego konta (zarówno w oczach Google, jaki i w oczach internautów).

Czyste konto oznacza dla Google brak historii w ustawieniach, np. słów kluczowych, opisów, metryk demograficznych i lokalizacyjnych itd.

Na początku największych nakładów pracy wymaga ustalenie odpowiedniej struktury kampanii. Chodzi więc o doprowadzenie do sytuacji, w której klienta internetowego już od pierwszych sekund utwierdzi się w przekonaniu, że oferujemy mu to, czego on potrzebuje i szuka. Wyświetlany link reklamowy musi być zatem zgodny z tematem lub przedmiotem zapytania internauty, tak żeby odniósł wrażenie, że jest mu on dedykowany. Bardzo często takie drobne detale decydują o tym, czy spośród firm wyświetlających się w ramach kampanii AdWords w danej branży Google wybierze nasz link reklamowy do wyświetlenia jako najbardziej trafny i zadowalający klienta.

W przypadku firm kontynuujących kampanię w Google AdWords opisane wyżej działania są już wykonane w części lub całości. Oczywiście liczy się także jakość ich wykonania. Może ono być bardzo dobre, przeciętne lub bardzo złe. Jednym z błędów nagminnie popełnianych w wielu kampaniach jest sporządzenie listy słów kluczowych np. według nazw produktów, które się sprzedaje, a następnie opracowanie tylko jednego, wspólnego dla nich opisu. Taka uniwersalna informacja na dużym poziomie ogólności określa wprawdzie branżę, w jakiej działa firma, jednak nie koresponduje ze szczegółowymi danymi dotyczącymi konkretnych zapytań i potrzeb internautów. W związku z tym – jeśli chcemy uzyskać lepsze rezultaty – tak działająca kampania musi zostać przekonfigurowana.

Często klienci, którzy świadomie prowadzą swoje kampanie, śledzą uważnie ich przebieg i wyniki, pozyskując informacje np. z Google Analytics. W efekcie potrafią ocenić, które ich dotychczasowe działania były skuteczne, a które nie. Na podstawie wyciągniętych wniosków modyfikują parametry kolejnych kampanii i wzmacniają finansowo te ich formy, które mogą być jeszcze bardziej rentowne. Niekiedy zmian wymaga nie sama kampania, ale określone elementy strony, które osłabiają pożądany efekt końcowy. Obszary takich zmian można wyczytać z bieżących danych pochodzących z Google AdWords.

Bardzo często do profesjonalnych agencji marketingowych trafiają osoby posiadające osobiste doświadczenia w zakresie stosowania reklamy w Google AdWords. Niektórzy z nich zgłaszają się już po pierwszych próbach – najczęściej nieudanych. Są również tacy, którzy sami kilkakrotnie udoskonalali swoje kampanie. Niestety po pewnym czasie dochodzą do takiego punktu, w którym nie są w stanie bez profesjonalnego wsparcia posunąć się dalej, bo widzą, że nie wydają właściwie swoich pieniędzy na reklamę, dostrzegając jednocześnie deficyty w swoich kompetencjach. Stwierdzają wreszcie, że szkoda im czasu na rozwiązywanie problemów, które się pojawiły i wolą się skoncentrować na właściwych działaniach firmy, a nie na czasochłonnym i kosztochłonnym eksperymentowaniu.

Jeśli klient nawiąże już współpracę z agencją, może bardzo szybko odczuć początkową poprawę. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie znów pojawia się zastój. To skłania go do podjęcia decyzji o zmianie agencji, która bardziej kompetentnie i bardziej twórczo podejdzie do skonfigurowania jego kampanii oraz strony. Nie zawsze kończy się na jednej zmianie, ponieważ zazwyczaj klient szuka partnera „idealnego”, czyli agencji, która zrozumie jego cele biznesowe. Następnie precyzyjnie sprzęży z nimi działania w wyszukiwarce Google i wdroży tak, aby te cele były właściwie realizowane, a jak wiadomo – nie zawsze tak się dzieje. Zatem „idealna” agencja marketingowa powinna rozpoczynać działania od bezwzględnego zdefiniowana celów swojego klienta. Przełożenie ich przez specjalistów na konstrukcję reklamy oraz całą strategię realizacji kampanii determinuje wszystko, co się wydarzy później. Mając określone cele, a więc również zaplanowane efekty, wie się, dokąd i jaką drogą zmierzać. Jeśli w trakcie kampanii lub w jej kolejnych wznowieniach zajdzie taka potrzeba, należy ją modyfikować poszczególnymi parametrami Google AdWords, przede wszystkim pod kątem realizacji wyznaczonych celów.

Google AdWords jest narzędziem dającym ogromne szanse na odniesienie wielu sukcesów promocyjnych i wizerunkowych. Warunkiem jest jednak profesjonalne ustalenie z klientem jego potrzeb, przygotowanie i monitorowanie kampanii oraz jej ewentualne korygowanie.

Czy można jednorazowo wprowadzić ustawienia kampanii i ich nie zmieniać?

Oczywiście, że można. Natomiast skonfigurowanie i pozostawienie ustawień konta i kampanii AdWords bez weryfikacji i korekt jest poważnym błędem. Zrezygnowanie z nadzoru i obserwowania poszczególnych parametrów i komponentów oraz zachodzących w ich obrębie zmian ma poważne konsekwencje w jakości uzyskiwanych efektów. Nie da się więc osiągnąć sukcesów bez śledzenia danych z Google Adwords i Google Analytics oraz analizy odzewu z rynku. Miernikiem wyników jest bowiem liczba kontaktów telefonicznych lub mailowych będących rezultatem reklamy, częstotliwość i sposób wypełniania formularza kontaktowego na stronie, skala pojawiania się nowych klientów, a także ilość, częstotliwość i wielkość realizowanych transakcji.

Znaczenie powyższych wskaźników jest tym większe, jeśli pojawiają się jakieś problemy, w tym niezadowolenie z wyników przedsiębiorcy korzystającego z Google AdWords. Zdarza się, że dwaj klienci działający w tej samej branży zgłaszają zupełnie odmienne sytuacje. Jeden nie jest w stanie obsłużyć wszystkich pojawiających się nowych klientów, drugi natomiast sygnalizuje znikomą liczbę kontaktów z jego firmą lub całkowity ich brak. Wówczas jedynie wnikliwa analiza poszczególnych parametrów kampanii pozwala bardzo indywidualnie zdiagnozować problem i rozwiązać go. Czasami przyczyna leży po stronie samej kampanii, a czasem wynika z błędów popełnionych np. przy budowie strony internetowej lub innych czynników.

Jedną z największych przeszkód dla samych agencji prowadzących kampanie AdWords jest brak kontaktu lub odzewu ze strony jej klienta, którego opinia jest niezbędna do podjęcia określonych – często pilnych – decyzji. Niemal zawsze powoduje to później konsekwencje finansowe, zarówno jeśli chodzi o budżetowanie kampanii, jak i jej wymierne rezultaty ekonomiczne.

Icon „designed by: Flaticon from Flaticon, Freepik

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń artykuł korzystając z gwiazdek

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 5

Brak ocen.